Sản phẩm

My Phun Rửa p Lực Cao

 My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K5*EU
-10% Phóng to
7,730,000 Vnđ 8,590,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.180-633.0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K2 Univesal
-18% Phóng to
2,300,000 Vnđ 2,790,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.673-153.0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Bosch Easy Aquatak 110
-11% Phóng to
2,500,000 Vnđ 2,800,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06008A7FK0

Bảo hành: 6 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Bosch Easy Aquatak 100
-8% Phóng to
2,300,000 Vnđ 2,500,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06008A7EK0

Bảo hành: 6 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K2 Full control Car & Home PS20
-10% Phóng to
3,860,000 Vnđ 4,290,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.673-406.0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K2 Premium Full control
-10% Phóng to
3,500,000 Vnđ 3,890,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.673-420.0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 2.360
-10% Phóng to
2,960,000 Vnđ 3,290,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.601-686.0

Bảo hành: 1 năm

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 2.420 Air Con
-10% Phóng to
3,770,000 Vnđ 4,190,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.601-110.0

Bảo hành: 1 năm

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 3.450
-10% Phóng to
4,850,000 Vnđ 5,390,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.601-756.0

Bảo hành: 1 năm

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 2 FULL CONTROL BT
-10% Phóng to
3,320,000 Vnđ 3,690,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.673-400.0

Bảo hành: 1 năm

My Phun Rửa p Lực Cao Karcher K 4 FULL CONTROL
-10% Phóng to
6,560,000 Vnđ 7,290,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.324-000.0

Bảo hành: 1 năm

30,900,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.150-930.0

Bảo hành: 12 thng

43,900,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.524-930.0

Bảo hành: 12 thng

72,900,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.286-902.0

Bảo hành: 12 thng

15,900,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.520-960.0

Bảo hành: 12 thng

19,900,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.520-900.0

Bảo hành: 12 thng

23,900,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.520-931.0

Bảo hành: 12 thng

25,900,000 Vnđ

Hãng: KARCHER

Mã sản phẩm: 1.520-940.0

Bảo hành: 12 thng

My Phun Rửa p Lực Cao Bosch AQT 140
-2% Phóng to
8,000,000 Vnđ 8,200,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: A06008A7DK0

Bảo hành: 6 thng

4,650,000 Vnđ

Hãng: BOSCH

Mã sản phẩm: 06008A73K0

Bảo hành: 6 thng